Mezinárodní letní počítačový tábor

Mezinárodní letní škola pro zrakově postižené studenty (International Camp on Communication and Computers for Partially Sighted and Blind Teens, ICC) je organizována pod záštitou Evropské komise Univerzitou Johanna Keplera v Linci. V čele této evropské akce stojí profesor Klaus Miesenberger z Meziuniverzitního ústavu informačních systémů na podporu studia zrakově postižených. Ten akci původně sice zamýšlel jako rakouský vzdělávací podnik, ale záhy se ukázalo, že je o tábor mimořádný zájem celoevropský. Vytvořil se evropský tým národních koordinátorů, kteří zajišťují účast studentů z jednotlivých evropských zemí; za Českou republiku tuto koordinaci nejprve poskytovalo Gymnázium a obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež (dr. Wanda Gonzúrová) ve spolupráci s Centrem Tereza na ČVUT (Ing. Ondřej Fránek), od roku 2001 je českým národním koordinátorem středisko Teiresiás.
Postupně ICC hostila už většina evropských zemí (roku 2005 se škola poprvé odehrála v České republice) a pro jeho šestnáctý ročník 2010 bylo vybráno Řecko. ICC se obvykle účastní ve dvou turnusech vždy asi 50 účastníků z 20 zemí, kteří mají k dispozici kolem 80 osobních počítačů, 30 brailleských displejů, několik brailleských tiskáren, prakticky všechny mezinárodně užívané snímače obrazovky s hlasovým výstupem a desítky speciálních softwarových aplikací.
Cílem ICC je nabídnout mladým zrakově postiženým lidem poučení o tom, jaké možnosti nabízí počítač pro komunikaci se světem kolem nás, pro získávání informací, pro studium i pro zábavu. První táborový turnus (20. – 27. 7. 2010) je určen studentům ve věku 15 až 17 let, tedy maturantům a začínajícím vysokoškolským studentům. Měl by jim sloužit jako příprava k maturitě a ke studiu na vysoké škole; semináře během tohoto turnusu budou zahrnovat mimo jiné i poučení pro začátečníky (základy práce s PC, základy Windows, textová editace, přístup k internetu, e-mail). Druhý táborový turnus (29. 7. – 5. 8. 2010) je určen studentům ve věku 17 až 20 let a zaměření seminářů je v tomto případě speciálnější (Jaws, Virgo, MP3, HTML, ICQ apod.).
Cena týdenního pobytu je 400 EUR, cestovní náklady si mají podle předpokladu pořadatele hradit účastníci sami. Protože se v souhrnu jedná o značnou částku, snažíme se jako národní organizátoři za Českou republiku zajistit prostředky, které by celkové individuální náklady snížily na částku přibližně 3.500,- Kč. Počítáme zhruba se 4-5 účastníky v každém turnusu, doprava i doprovod bude zajištěna pracovníky našeho střediska. Protože bychom rádi už počátkem května 2009 tento počet upřesnili, prosíme Vás, abyste si laskavě prohlédli naše stránky s informacemi o ICC z minulých let a včas uvážili, zda o tábor máte zájem.
Zájemce o účast na ICC musí splňovat následující podmínky:
Věk 15 – 20 let (upozorňujeme, že ICC je možné se účastnit maximálně dvakrát)
Znalost anglického jazyka na komunikční úrovni (celá výuka i doprovodný program letní školy probíhá v angličtině)
Základní informatická zběhlost (schopnost práce na PC vybaveném speciálním softwarem)
Zájemce prosíme, aby se hlásili telefonicky (+420 549 491 105) nebo e-mailem (teiresias@muni.cz) nejpozději do 1. 3. 2010. V průběhu jara 2010 proběhne národní výběrové kolo (přesné datum bude přihlášeným včas oznámeno).

Populární příspěvky z tohoto blogu

Zímní víkend 2018 - Orlické hory

Poděkování :)