Pozvánka na Loukamosaic

Milí přátelé!

Zveme Vás na setkání v rámci projektu Loukamosaic.
Tento projekt trvá 4 roky - nyní běží 3. rokem. Je to mezinárodní akce.
Jde o vytvoření vlastní mozaiky, která se pak stane součástí společného uměleckého díla tvůrců ze všech koutů světa. Základní myšlenkou projektu Loukamosaic je poukázat na důležitost každé bytosti - součásti louky. Do Loukamosaic se již přímo zapojilo více než 3000 skladatelů individuálních mozaik a bylo pořádáno více jak 250 workshopů pro třídy dětí (MŠ, ZŠ, dětské domovy i skupiny dospělých, firmy...)- kdy pracují malé děti ve skupinách.

Nyní je také možnost zapojení nevidomých, protože jsou připraveny speciální barevné mozaiky ve tvaru trojúhelníků, kdy každá z částic má na sobě zkratku v Braillu určující, o kterou barvu se jedná. Jsou připraveny krabičky ve tvaru šestiúhelníku, do kterých si každý svoji mozaiku komponuje. Nevidomí a slabozrací tvůrci se tedy mohou připojit vytvořením svého květu z mozaikovýczh střípků díky identifikaci jednotlivých barev, aby bylo zpětně kontrolovatelné, které barvy již byly použity.
Tyto mozaiky se pak napojují na sebe a vytvářejí obraz velké louky (každý, kdo se do projektu připojí, bude mít svoji mozaiku vystavenou také na internetu pod speciálním indentifikačním kódem a jménem).

Podařilo se nám domluvit s manažery workshopů v naší republice, že by přijeli
do našeho SPC v Hradci Králové a mohli bychom zde mozaiky skládat. Zúčastnit se mohou nevidomé i slabozraké děti, jejich rodiče, jejich sourozenci, děti s kombinovaných postižením se svými rodinami, přáteli atd.

Samozřejmě bude vše připraveno i pro ty, kteří pracují očima. Pokud se zúčastní děti, které nejsou schopny pracovat samostatně žádným způsobem, mohou pracovat společně se svými rodiči, sourozenci, přáteli apod.

Těšíme se na zcela novou, ojedinělou, zajímavou akci, která je podpořena MŠMT, velvyslancem ČR v Berlíně p. RNDr. R. Jindrákem, ministrem zahraničních věcí K. Schwarzenbergem, magistrátem města Prahy a mnoha dalšími českými i zahraničními institucemi.

SPC pro zrakově postižené Hradec Králové

Populární příspěvky z tohoto blogu

Zímní víkend 2018 - Orlické hory

Poděkování :)