Příspěvky

Noc s Andersenem 2023

Obrázek
  V pátek 17. března 2023 jsme se v našem SPC opět sešli, abychom prožili další Noc  s Andersenem. Připomněli jsme si výročí Jaroslava Haška (140 let od jeho narození a 100 let od jeho úmrtí) a také blížící se květnové 100. narozeniny Českého rozhlasu. Četli jsme si pak z různých zajímavých knížek, povídali si a v sobotu odpoledne jsme navštívili koncert nazvaný „Filharmonie plná mládí“, kterou slovem a poznámkami a vysvětlivkami k hudbě provázel pan Lukáš Hurník. V neděli jsme naše setkání zakončili. A tak jsme se letos opět dozvěděli zajímavá fakta, potěšili jsme se společně četbou a krásnou hudbou a samozřejmě jsme se také hodně nasmáli a oslavili narozeniny dvou účastnic. Snad bylo toto setkání také inspirací k ještě většímu zájmu o literaturu i hudbu. Tak zase za rok?

Zimní víkend 2022

  Ve dnech 25. – 27. listopadu 2022 Tak opět uběhl rok a my jsme mohli prožít další „zimní víkend“. Konal se již tradičně na první adventní neděli a strávili jsme ho v Sedloňově. Někteří pravidelní účastníci nám bohužel onemocněli, ale jinak jsme si užili moc pěkný čas, plný legrace a zábavy. Ale nejen to: Navštívili jsme výstavu sedloňovské výtvarnice a řezbářky paní Jarmily Haldové. Obdivovali jsme řezby českých panovníků a jejich manželek (je jich vystaveno 126) a také jsme si přitom mohli zopakovat něco z dějepisu. A také jsme pekli štrúdl, vyráběli vánoční dekoraci – anděly a jako dárečky jsme připravili směs na čokoládový nápoj. Chaloupka byla milá a útulná, topili jsme v krbových kamnech, vůbec nám nevadila celodenní mlha a hlavně – bylo nám spolu dobře.   Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Přejeme všem krásný adventní čas!!!

KTN + České muzeum hudby Praha 4.11. 2022

Obrázek
  4 listopadu 2022 j sme s několika nevidomými uskutečnili exkurzi do Knihovny a tiskárny K.E.Macana v Praze. Prohlédli jsme si pracoviště korektorů, kde pracují 2 nevidomí pracovníci a jejich práci jsme si i mohli vyzkoušet. Pak jsme si prohlédli stroj Braillo, kterým KTN tiskne knihy, učebnice, časopisy, kalendáře… Dozvěděli jsme se také, jak se vytvářejí hmatné obrázky na plast a viděli nový nástěnný kalendář na rok 2023 s hmatnými obrázky postav z Večerníčků. Bylo to moc zajímavé a pracovníci KTN se nám ochotně a mile věnovali. Poté jsme navštívili České muzeum hudby , kde jsme měli dohodnutou komentovanou prohlídku. Dostali jsme rukavice, takže jsme si mohli osahat krásné tvary starých klavírů,housle, žešťové nástroje, zahrát si na harfu či na čtvrttónový klavír.. Dokonce jsme vyzkoušeli i hru na theremin. Celá akce byla moc prima, i když celý den pršelo a byli jsme trochu promočení. Ale stálo to zato!!    

Braillský klíč 2022

Rok rychle uběhl a opět se konala soutěž ve čtení braillova písma. Tentokrát v Brně ve Škole pro zdravotně znevýhodněné žáky, v Kamenomlýnské ul., a to 20. října 2022. Stejně jako minulý rok i letos se měli za naše SPC zúčastnit 2 žáci, bohužel, nakonec soutěžil jen jeden. Máme radost, že se umístil opět na krásném 2. místě. Gratulujeme! Protože jsme do Brna přijeli již den před soutěží, chtěli jsme příjemně i užitečně využít čas a tak jsme navštívili science centrum VIDA!, což je zábavní vědecký park pro popularizaci a podporu vědy se stálou interaktivní expozicí. Myslím, že jsme si vše dobře užili a doufám, že příští rok opět na Braillský klíč vyrazíme.

Tábor 2022 Janská Bouda

Obrázek
  Jsou tu prázdniny, je tu náš tábor!! Ahoj!!! Hned první týden prázdnin, od 2. do 9. července 22, se uskutečnil náš (již tradiční) týdenní pobyt. Tentokrát jsme byli v Janský Lázních na Janské boudě, v krásném prostředí nedaleko Zlaté vyhlídky. Z louky k nám každý večer a noc znělo „krex, krex“ vzácného chráněného chřástala polního. Počasí nám přálo, bylo příjemně a tak jsme mohli uskutečnit různé výlety. Navštívili jsme Stezku korunami stromů, kde jsme se dozvěděli plno zajímavostí o přírodě, byli jsme v Horním Maršově ve středisku Dotek, kde jsme si sami vyráběli máslo, svíčky či slaměné panenky.. Také jsme si užili trochu adrenalinu v Mladých Bukách, kde jsme jezdili na bobové dráze a skákali na gumě. Ti nejodvážnější se vydali na průzkum bývalé štoly, kde se těžilo zlato.. Kromě toho jsme měli svoji olympiádu s veselými disciplínami, vyráběli jsme hmyzí domeček – takže si každý vyzkoušel zatloukání, řezání a natírání. Nechybělo ani poslouchání, čtení, večerní ochutn
Obrázek
  23. červen 2022 - Hrajeme si hlavou Blíží se konec školního roku a my jsme se opět - jako již po mnoho let - zúčastnili akce Hrajeme si hlavou, kterou pořádá UHK.  V našem stánku se děti a ostatní návštěvníci mohli seznámit se školními pomůcky pro nevidomé. Mohli si zkusit přeložit slovo napsané v Brailleově písmu do černotisku nebo si něco napsat na Pichtově stroji. Také děti poznávaly "poslepu" reliéfní obrázky. Kdo projevil hlubší zájem, mohl si prohlédnou atlasy pro nevidomé, rýsovací soupravu nebo si zkusit chůzi s bílou holí. Dětí přišlo opravdu hodně a tepla bylo celý den také hodně...😀 A teď už se těšíme na náš letní táborový pobyt!!!  

Noc s Andersenem a Braillem

Ve dnech 18. – 20. února 2022 v našem SPC proběhla již 9. Noc s Andersenem a Braillem – noc s knížkami, ale také s hudbou a divadlem. Navštívili jsme totiž Divadlo Drak-Labyrint, kde jsme se mohli seznámit s tím, jak se připravuje loutkové divadelní představení, poslechnout si hudební ukázky z různých představení, část expozice byla věnována dílu K. Čapka..   V sobotu odpoledne jsme navštívili Filharmonii HK a užili si skvělý koncert, nazvaný Hradecké tajnosti, kde zazněla hudba různých autorů a žánrů…  Knížky, ze kterých jsme si průběžně četli, se nám moc líbily a všechny jsou k dispozici v KTN v Praze, buď v Braillově písmu nebo načtené. Bylo nám celý víkend moc hezky a už se těšíme na další setkání, na další krásné společné zážitky…  Pro připomínku společně ztrávených chvil se můžete podívat na fotografie v naší fotogalerii Hezké a slunečné dny vám všem.